Oppdatering av kundeopplysninger - Privatperson
Oppsummering av kundeinformasjon
Persondetaljer
Personlig informasjonEndre
Kundekonto
SkatteinformasjonEndre
OppgjørsinformasjonEndre
BankdetaljerEndre
Kontaktperson oppgjørEndre
OrdrefullmakterEndre
Kundeprofil
InvesteringserfaringEndre
InvesteringsmålEndre
Finansiell situasjonEndre
BærekraftspreferanserEndre
Politisk eksponerte personerEndre
KundeklassifiseringEndre
Hvordan ønsker du å motta egnethetsrapporter?Endre
Kontaktperson hos ArcticEndre
Behandling av kundeopplysninger

Så snart oppdaterte opplysninger er innsendt vil vi behandle kundeopplysningene og deretter opprette et dokument for signering, som du vil få tilsendt på din oppgitte e-postadresse: Ikke besvart (Endre).

Ordrefullmaktshavere vil måtte verifisere sin identitet separat og vil få tilsendt en unik link på oppgitte e-postadresser for denne prosessen.