Oppdatering av kundeopplysninger - Privatperson
Skatteinformasjon
Vennligst oppgi alle land hvor du er skattemessig bosatt/hjemmehørende:

Arctic Securities AS er forpliktet til å fastslå hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende og innrapportere kontoopplysningene til Skatteetaten.

Fysiske personer regnes som skattemessig bosatt i de land der de er skattepliktige på grunnlag av bosted eller lignende kriterier etter landets interne regler. En fysisk person kan være skattemessig bosatt i flere land.

Dersom du er i tvil om du er skattemesssig bosatt/hjemmehørende i et land, eller du er i tvil om ditt utenlandske identifikasjonsnummer, må du ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet for å få avklart dette.

Amerikanske statsborgere er skattepliktige til USA på grunnlag av statsborgerskapet. Dette må opplyses nedenfor.

Oppgjørsinformasjon
Bankdetaljer
Kontaktperson oppgjør
Vennligst fyll inn kontaktpersoner som skal motta oppgjørsinformasjon.
Ordrefullmakter