Oppdatering av kundeopplysninger - Foretak / juridisk enhet
Kundeinformasjon
Vi trenger opplysninger om foretaket/den juridiske enheten som skal opprette kundeforholdet hos Arctic Securities AS
Kundens LEI-kode

LEI står for Legal Entity Identifier, og består av en 20-sifret kode som brukes til å identifisere juridiske enheter som deltar i finansmarkedet. For handel i finansielle instrumenter gjennom Arctic Securities AS, trenger kunden LEI. Handel i unoterte instrumenter vil normalt ikke innebære krav til LEI.

Lær mer om LEI på våre sider her

Kontaktperson (i forbindelse med innsending av kundeopplysninger)